تبلیغات
بصیر شدن - شیطنت جدید شیطان بزرگ
                                               بصیر شدن

ألا و لایَحمِلُ هذا العَلَم إلّا أهلُ البَصَرِ و الصَّبر
شیطنت جدید شیطان بزرگ
چهارشنبه 17 شهریور 1389

بسم ربّ الشّهداء و الصّدّیقین

 

شیطان بزرگ آمریکا، یک بار دیگر قصد دارد شیطنتی بکند که البتّه باز هم مثل همیشه بازندۀ اصلی و تنها کسی که از این کار آسیب می بیند فقط و فقط خودش است
من باور کردم. بله من باور که اتش فاجعه افرین است . شیطان بزرگ این را به من ثابت کرده. روز یازده سپتامبر حقیقتاً روزیست که در آن اتّفاق... نه هنوز اتّفاق نیفتاده. قرار است اتّفاق بیفتد. 200 جلد کلام الله مجید، 200 جلد قرآن کریم را شیطان بزرگ قصد دارد آتش بزند.این یعنی فاجعه ای كه اتش خلق می كند نه هلوكاست. ولی این بار مسلمانان باید مدّعی شوند که چرا در کشوری که خودش را مهد دموکراسی و حقوق بشر می داند، باید چنین اتّفاقی بیفتد؟ این البتّه پایان کار نیست. اگر بخواهد این کار غیر انسانی و غیر اخلاقی انجام شود، حركتی بزرگتر قطعاً در راه خواهد بود. هلوکاستی از جانب خداوند متعال که آتش آن بانیان این کار شیطانی را در خود فرو خواهد برد. این شیطان لعین و خبیث، خوب می داند اگر این کار را بکند چه بلایی بر سرش خواهد آمد. به همین خاطر است که همۀ سران کشورشان فقط با شنیدن این خبر به صرافت افتاده اند که این قضیه را به نحوی ماست مالی کنند. می دانند اگر این آتش شعله ور شود، اوّل از همه دامان ناپاک خودشان را خواهد سوزاند. قبلاً وقتی به پیامبر گرامی ما توهین کردند، دیدند و چشیدند ضربه شست مسلمانان و حتّی غیر مسلمانا را در سراسر جهان. این بار امّا اگر این آتش بخواهد کتاب مقدّس و آسمانی ما، قرآن کریم را بسوزاند، ما هلوکاستی می سازیم که آتش آن تمام دشمنان اسلام و کسانی که از این قضیه خوشحال می شوند را ببلعد. این فقط کاریست که ما می کنیم. یقیناً خداوند یکتا و منجی آخرالزّمان انتقام سخت تری خواهند گرفت.
جناب تری جونز، شیخ بی سواد صهیونیست مسیحی، تر زدی به دینت رفت! مردک، محال است تو حتّی یک کلمه از کتاب مقدّس خودتان، انجیل را خوانده باشی. ای کشیش قرون وسطایی، با این کار تیشه می زنی بر ریشۀ خودت و اربابان کثافت تر از خودت. ای سگ کثیف آمریکایی، کاری که می خواهی بکنی، خوش خدمتی نیست. اتّفاقا بدترین خدمتی است که می توانی به اربابان بی شرمت بکنی. چون با این جنایت، نابودی خودت و آنها را خیلی خیلی جلو می اندازی و کار ما را آسانتر می کنی. چون ما دیگر زحمت روشن کردن آتنش را نمی کشیم. قبل از اینکه بخواهید به کتاب آسمانی ما بی احترامی کنید و آن را داخل آن آتش کذایی بیندازی، خودتان را در همان آتش خواهیم سوزاند. گویا شما فراموش کردید نه دی را. در عاشورای سال گذشته، قرآن آتش زده شد، نتیجه اش شد نه دی. این بار امّا اگر بخواهد چنین اتّفاقی بیفتد، انتقامی بس سخت تر از آن خواهیم گرفت و فقط به راهپیمایی و کور کردن چشمانتان با نی ساندیس مقدّس نظام شکوهمند جمهوری اسلامی بسنده نخواهیم کرد. ای شیاطین خبیث، به یاد آورید داستان حضرت ابراهیم و نمرود را. همان خدایی که توانست بنده اش را از آتش نجات دهد، راحت تر از آن می تواند کتاب آسمانی خودش، قرآن کریم را نجات دهد و به یاد آورید داستان سپاه ابرهه را. همان خدایی که به وسیلۀ پرندگان ابابیل چنان انتقام سختی از سپاه ابرهه گرفت و از خانه اش در برابر هجوم دشمن محافظت کرد، قطعاً در برابر هجوم شما اساتید شیاطین از کتابش نیز محافظت خواهد کرد و آتش را بر آن گلستان خواهد نمود. خدای یکتای ما نه آن خداییس که شما فکرش را بکنید. خدای ما، خدای یکتا، قادر مطلق است و آن هنگام که شما حتّی به مخیّله تان هم خطور کند چنین جنایت بزرگی انجام دهید، قبل از آنکه چنین مکری بکنید، خداوند یکتا و قادر مطلق، مکری بس بزرگتر کرده است که مکر شما را باطل کند که خدا طبق فرمودۀ خودش خیرالماکرین است و می فرماید:«و مکروا مکرالله، والله خیرالماکرین». شما با چه کسی می خواهید بجنگید؟ با خدا؟! مگر ندیدید خداوند قادر متعالچطور به وسیلۀ یک پشه جان پادشاهی را گرفت؟ همان پادشاهی که قصد نابود کردن فرستادۀ خدا را داشت. فکر می کنید نمی تواند چنین بلایی سرتان بیاورد؟ بدتر از آن را سرتان خواهد آورد.
می گویند هر کس با آل علی در افتاد، ور افتاد. در افتادن با آل علی سرنوشت تلخی خواهد داشت. خودتان فکرکنید در افتادن با خداوند یکتا و خداوند قادر مطلق چه نتیجه ای در بر خواهد داشت.
یاایّهاالمسلمون، اگر این بار هم بخواهید به راحتی از کنار این قضیه عبور کنید، همانطور که به راحتی از کنار توهین به پیامبر گرامی اسلام عبور کردید، شک نکنید شما هم جزو کسانی خواهید بود که در آتش قهر خداوند خواهید سوخت و همان بلایی بر سرتان خواهد آمد که سر مسبّبین این جنایت و این کار خباثت آمیز می آید. پس برای یاری دین خدا
به پا خیزید مسلمانان، به پا خیزید
 
با تشکّر از خواهر عزیز و بزرگوارم، خانم م.طاهری به خاطر ترجمۀ این متن به زبان انگلیسی.
 

Big devil has disgusting plan again, but real lost is just USA again. I believe fire can create horrendous event, but holocaust is a political lie. Real event will happen on September the eleventh. It has not happened yet. Devilish persons planning for it and they will want to do it. Big devil wants to fire 200 Quran. This is horrendous event that fire can create.

Everybody has to ask why dose USA want to do it? why dose The country who always speak about human right want to do it? The reason is clear. USA always says lie.

But it isn’t the end. USA wants to do this disgusting act. It has to know bigger event will be on the way. And they know it exactly. They know it so when were heard about it tried to react against it.

Muslims are ready for react.

Terry jones, you haven’t read even one word of Christian book. You will try for USA destroyed and help us. 

 

شیطان قرن بیست و یکم

ارسال شده توسط رمضانپور در ساعت 10:45 ب.ظ | نظرات()