تبلیغات
بصیر شدن - گفتگوی دو ماه
                                               بصیر شدن

ألا و لایَحمِلُ هذا العَلَم إلّا أهلُ البَصَرِ و الصَّبر
گفتگوی دو ماه
سه شنبه 9 آذر 1389

بسم ربّ الشّهداء و الصّدّیقین

 

این شعر حضرت امام خمینی(رحمةالله علیه) را صد در صد همه خوانده اید. بار دیگر هم بخوانید:

 

من به خال لبـت ای دوست گرفتار شدم

چشــم بیــمار تو را دیــدم و بیـمار شدم

فارغ از خود شــدم و کوس اناالحق بزدم

همچــو منــصور خریــدار ســر دار شـدم

غم دلــدار فکنــده ست به جانم شـرری

که به جــان آمــدم و شهــرۀ بـازار شدم

در میــخانه گشــاییــد برویـم شـب و روز

که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم

جامۀ زهــد و ریــا کنــدم و بر تــن کــردم

خرقــۀ پیــر خـــرابـاتی و هشیــار شــدم

واعـــظ شهـــر که از پنـــد خـود آزارم داد

از دم رنــد می آلـــوده مـــــددکار شــدم

بگـــذارید کــه از بتـــــکده یــادی بکنـــم

من که با دســت بت میکــده بیدار شدم

 

و امّا مولای محبوب و عزیزم، حضرت امام خامنه ای(مدّظلّه العالی) در جواب این شعر فرموده اند:

 

تو کــه خود خال لبــی از چه گرفتــار شدی

تو طبیـــب همه ای از چه تو بیــمار شــدی

تو که فـارغ شده بودی ز همـه کـون و مکان

دار منــصور بریـــدی همــه تـــن دار شــدی

عشق معشوق و غم دوست بزد بر تو شرر

ای که در قــول و عمـل شهـــرۀ بازار شدی

مســجد و مدرســه را روح و روان بخشیدی

وه که بر مسجـــدیان نقطـــۀ پرگــار شــدی

خرقـــۀ پیـــر خراباتـــی مـا سیـــرۀ تــوست

امّـــت از گفتـــه دربــار تو هشیـــار شـــدی

واعـــظ شهــــر همه عمـــر بــزد لاف منــی

دم عیســـی مسیـــح از تــو دیــدار شــدی

یادی از مـــا بنـــما ای شــده آســوده ز غم

ببریــدی ز همــه خلق و به خلـق یار شـدی

 

دیگر چه بگویم؟ همه چیز آشکار است. صحبتهای دو عاشق. عاشق و مجذوب ذات احدیت. چقدر شنیدنیست حدیث شیدایی.

ضمناً قابل توجّه آنها که با امام بودند در نجف و ترکیه و هواپیما و پلّۀ اوّل و دوم و کوفت و زهرمار...! شما اگر با امام بودید، مولای عزیز ما، خامنه ای قهرمان با امام هستند.

ارسال شده توسط رمضانپور در ساعت 11:45 ق.ظ | نظرات()